โครงการงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางบาล บริเวณหมู่ที่ 4 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

Visitors: 19,321