เกี่ยวกับเรา

                                           

                                               ายชาญ   ธนครีวนิชชัย     

                                      

              นายพงษ์ศักดิ์   ธนครีวนิชชัย                                                          นายธีระ   ธนศรีวนิชชัย

                                            

                          

          ประวัติความเป็นมา                    

บริษัท กรุงเทพคอนกรีต จำกัด (๋kC) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยมีทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน 35 ล้านบาท (ชำระเต็ม)                                          เป็นบริษัทฯในเครือของกลุ่มบริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง (TW) ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2532 ปัจจุบันมีโรงงานผลิต                                  ตั้งอยู่ที่เขตอำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี บนพื้นที่มากกว่า 40 ไร่ ประกอบไปด้วยโรงงานผลิต 2 โรง มีแท่นการผลิตงานคอนกรีตอัดแรงสามารถรับแรงดึงลวดได้มาก

โดยการริเริ่มของพี่น้อง 3 คนคือ 

1. นายชาญ  ธนศรีวนิชชัย

2.นายพงษ์ศักดิ์  ธนศรีวนิชชัย

3.นายธีระ  ธนศรีวนิชชัย 

บริษัทฯ ภายใต้การบริหารงานมีกรรมการบริษัททั้งหมด 6 คนตามรายชื่อดังต่อปนี้

                                    1. นายชาญ ธนศรีวนิชชัย                   2. นายพงษ์ศักดิ์  ธนศรีวนิชชัย   

                                    3. นางสมจิตร   ธนศรีวนิชชัย              4. นางพรทิพย์   ธนศรีวนิชชัย 

                                    5. นายสมเกียรติ  ธนศรีวนิชชัย            6. ว่าที่ร้อยตรีประพจน์   ธนศรีวนิชชัย 

มีพนักงานประจำในส่วนโรงงานผลิต ส่วนงานสนามส่วนงานก่อสร้าง และส่วนสำนักงานใหญ่ รวมกว่า 400 คน 

ด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมโยธา และด้วยความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาสินค้าทางด้าน                                          ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป จึงทำให้บริษัทฯ มีความชำนาญในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปให้ได้                                        ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ ยังให้บริการงานก่อสร้าง                                        อาคาร โรงงาน เขื่อนคอนกรีตป้องกันดินพัง เขื่อนคอนกรีตป้องกันน้ำท่วม และงานสะพานคอนกรีตทุกชนิด      

 


Visitors: 18,466